19 септември 2016

Туласи Деви, любимата на Бог Хари


Свещеното дърво Туласи, Ocimum tenuiflorum, познато също като Ocimum sanctum или свещен босилек, е ароматно растение от семейство Lamiaceae, което е разпространено на индийския субконтинент.

От незапомнени времена то е неделима част от обожанието на Бог Кришна, Вишну. Туласи се отглежда в храмовете, в дворовете и по домовете на преданите, за да освети съществуването им и да помогне в духовния им път. Всеки ден поклонниците обикалят свещеното дърво и внимателно го поливат с вода, поднасят му цветя и благовония. Вайшнавите (преданите на Бог Вишну) се отнасят много внимателно и смирено към свещеното дърво. Те внимават да не стъпят върху сянката на Туласи или върху нейните паднали листенца, които със старание събират и съхраняват. Ежедневно произнасят с благоговение специални мантри във възхвала на Туласи махарани, за да я удовлетворят и получат благословиите й.

Свещеното дърво Туласи е много популярно както в пределите на Индия, така и по целия свят.

Историята на Туласи деви е интересна и завладяваща:

Нарада Муни, мъдрецът сред мъдреците, попитал бог Нараяна, как Туласи Деви станала Негова съпруга; къде е родена; коя била тя в предишния си живот; какви отречения извършила, за да стане Негова съпруга, който е Върховният Бог и причината на всички причини, който е отвъд материалната енергия и никога не се променя; как Туласи Деви станала дърво?“

Нараяна разказал на Нарада интересната история за появяването на Туласи. Баща й, цар Дхармадхваджа и майка й Мадхави, след огромни отречения получили Туласи за дете, което било частична инкарнация на Богинята Лакшми. Туласи се родила на много благоприятен ден по пълнолуние, през месеца Картика. Благосклонността на Богинята на щастието се проявила чрез нея. Туласи имала изображения на лотоси върху стъпалата си, а лицето й било като есенната луна. Очите й били като разцъфнали лотосови цветове, усните й – като узрял бима плод. От тялото й струяла нежна светлина. То било млечно бяло като цветето Чампака и много приятно на допир – топло през зимата и хладно през лятото. Туласи имала разкошна коса, тънка талия и висока стегната гръд. Заради несравнимата й красота, мъдреците я нарекли Туласи.

Веднага след раждането си Туласи поела към Хималаите и се установила в Бадринатх, където се отдала на сурови отречения. Мнозина се опитали да я отклонят, но тя твърдо стояла в гората и се молела да се появи Бог Кришна и да се ожени за нея. През лятото се подлагала едновременно на палещите лъчи на слънцето и на четири огъня, които я заобикаляли. През зимата се потапяла в ледените реки на Хималаите. Хранила се 20 000 години само с плодове и вода; 30 000 години – само със сухи листа; 40 000 години – само с въздух и 10 000 години стояла на един крак без да яде. Накрая тя видяла Брахма, който се спуснал от небето на своя лебед, за да я благослови.

Туласи му разкрила, че е частична инкарнация на Радхарани, вечната придружителка на Радха и Кришна в духовния свят. Разказала му как веднъж в предишния й живот, Радхарани я видяла с Кришна на уединено място и от ревност я проклела да се роди на земята като човешко същество. Тогава Кришна уверил Туласи, че когато се появи в Бхарата варша (днешна Индия), тя трябва да практикува отречения, за да получи благословията на Брахма да се омъжи за четириръкия Нараяна, който е Негова експанзия.

Брахма дал благословия на красивата девойка да се омъжи за Шанкачуда, който бил Судама в миналия си живот, частична инкарнация на Кришна и Негов вечен придружител на Голока Вриндавана (планетата на Кришна в духовния свят), а по-късно да се омъжи и за Нараяна. След това Брахма дал посвещение на Туласи в шестнадесет буквената мантра на Радхарани, за да я обожава и така да получи отново благосклонността й.

Туласи обожавала Шримати Радхарани, както й било наредено от Брахма и след 12 години получила милостта й.

Туласи се омъжила за Шанкачуда и дълги години била много щастлива с него, но когато се задала битка на полубоговете и демоните, нещата се променили драстично. За да победят Шанкачуда, който бил изключително могъщ войн, полубоговете помолили Нараяна да им помогне и с хитрост възтържествували над него. Бог Нараяна изпълнил молбата им и устроил всичко така, че Шанкачуда бил убит. Нараяна се преобразил и се появил пред Туласи в образа на съпруга й. Така те прекарали зедно една незабравима нощ в покоито на Туласи Деви. С това, желанието й да се омъжи за Нараяна било изпълнено.

На сутинта, Туласи се усъмнила, че това не е съпругът й Шанкачуда и проклела Нараяна да се появи на земята като камък. Така Вишну се появил като свещеният камък шалаграм шила, за да бъде обожаван от брахманите като Самия Кришна.

След това, Бог Нараяна проявил пред Туласи Деви своята прекрасна четириръка форма. Неговият цвят бил тъмно син, като на свеж дъждовен облак, а очите Му били като есенни лотоси. Той носел прекрасни украшения, а усмихнатото Му лице било изключително красиво. Когато видяла величествения Бог пред себе си, Туласи Деви припаднала.

Бог Нараяна се смилил над нея и й разкрил, че по този начин се изпълнили желанията и на двама им: на Шанкачуда да я има за съпруга и нейното – да има Нараяна за съпруг, заради което и двамата извършвали сурови отречения в продължения на стотици хиляди години.

Нараяна наредил на Туласи да напусне материалното си тяло, което да се превърне в святата река Гандаки, а косите й – в свещени Туласи дървета, с които всички жители на трите свята във вселената да обожават Бога. И така Туласи Деви се върнала в духовния свят, като вечна съпруга на Нараяна.

Бог Нараяна наредил още свещеното дърво Туласи да расте на Голока Вриндавана, по бреговете на река Вираджа, на мястото на танца раса на Кришна с гопите и на всички свещени места във вселената, а всички полубогове и самият Той да чакат, за да събират падналите безценни листа на Туласи.

Туласи Деви е изключително благоприятна и затова благословиите й са безбройни:

Всеки, който е напръскан с вода, осветена от Туласи листа, ще получи благословията от изкъпване във всички свещени водоизточници и извършване на всички видове пречистващи церемонии.

Бог Хари няма да бъде така удовлетворен от хиляди съдове с мед, както от едно Туласи листо.

Предлагането на Бога на едно листо Туласи по време на месец Картика, носи благословията от даряването на милиони крави.

Ако в мига на смъртта, човек изпие или бъде напръскан с вода, в която е било предложено на Кришна листо Туласи, той ще бъде освободен от всички грехове и ще се върне в духовния свят на планетата на Нараяна, Вайкунтха.

Ежедневното пиене на вода с Туласи листа, която е била предложена на Кришна, носи благословията на ежедневно къпане в светите води на майка Ганга.

Душа, която напусне тялото си на свято място и има в себе си листо Туласи, се връща обратно при Бога на Вишнулока.

Всеки, който носи огърлица от дърво Туласи получава огромно духовно благо и се освобождава от кармата.

Ако бездетна жена слуша Туласи химна, ще й се роди син; самотният мъж ще получи съпруга; болният ще оздравее; затворникът ще бъде освободен; изплашеният ще получи безстрашие; грешникът ще получи освобождение.

Туласи Деви освещава цялата вселена и затова се нарича Вишвапавани. Туласи дава освобождение от страданията в материалния свят и постигане на любов към Бог Хари. Тя е царицата на растенията и затова се нарича Пушпасара. Туласи означава тази, която няма равна на себе си. Тя се нарича още и Вриндавани, защото първо се е появила в свещения град Вриндавана, където е израснал Кришна. Туласи се нарича и Вишвапуджита, защото е обожавана от всички във вселената. Нандини е друго нейно име, което означава, че тя дава безгранично щастие на преданите на Бог Хари. Туласи Деви се нарича още и Кришна-дживани – тази, която дава живот на Кришна.

С тази мантра можете да приветствате свещеното дърво Туласи в домовете си. Това крехко растение предпазва от всякакви видове вредно влияние, като привлича всичко благоприятно и помага за духовно извисяване.

Туласи-стхапана мантра:

ом туласи яся бхаване
пратяхам парипуджяте
тася грихам на джасянти
кадачит ямакинкарах

"О Туласи, дом в който ти растеш и в който ти се покланят е заобикалян от слугите на Яма."
1 коментар:

Последователи

AdSense