21 август 2015

Смъртта е ново начало

Според Аюрведа, в мига на смъртта за грубото материално тяло, петте елемента - земя, вода, огън, въздух и етер, пространството, в което се движат мислите, се връщат обратно към своя космически източник.

Смъртта докосва първо елемента земя и той започва да се разтваря в елемента вода. Чувството за здравина и стабилност постепенно изчезва. Надделява усещането за размиване на контурите на тялото и за втечняване. Постепенно всичко започва да става все по-тежко, работата на органите спира, а чувствителността към промените осезаемо намалява. 

Постепенно усещането за втечненост преминава в чувство на топла замъгленост. Водата започва да се разтваря в огъня и се появява чувство на лекота. 

Когато огънят започне да се разтваря във въздуха, двойнственостите на материята (добро / лошо, студено / топло и т.н.) загубват своето значение. Преобладаващо е чувството за нарастваща и все по-фина безграничност. 

Когато въздухът започне да се разстваря в етера, възниква усещане за липса на каквито и да било ограничения. Постепенно издишването става по-дълго от вдишването, напълно изчезва чувството за форма и функция. 

Душата, покрита от трите фини елемента (ум, интелигентност и фалшиво отъждествяване с материята), вижда накрая на тунела светлина и се упътва към нея, за да продължи своя вечен път.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Последователи

AdSense