08 октомври 2014

Картик, месецът на Дамодара КришнаКартик е месецът на Дамодара (Този, който е завързан с въже през корема), Кришна като малко момченце, който бил завързан от майка си Яшода, за да не върши пакости. Това е много нежна игра на Бог Кришна с майка Му. В тези взаимоотношения, привързаността на майка Яшода към малкия й син надделява и Той се съгласява да бъде завързан с нейната любов.

Картик Врата се нарича доброволното отречение, което преданите поемат през този месец, за да удовлетворят Радха и Кришна. Според ведическите писания, през този месец Бог Дамодара Кришна дава най-много благословии и духовният резултат от отреченията се увеличава стократно. Преданите използват възможността да направят извънредни усилия в ежедневното си обожание на Радха - Кришна, за да не пропуснат нектара, който се излива като милост от лотосовите Им нозе.

Картик Врата през 2014 година ще бъде следван от 8 октомври до 6 ноември (от Ашвини Пурнима до Картик Пурнима) от ИСКОН (Международно Общество за Кришна-съзнание).


Във Вриндавана, където Кришна прекарал детството си, този месец се празнува с предлагане на светилничета с гхи на олтара и пеене на Дамодара аштака, песен във възхвала на Бог Дамодара, който е много мил със Своите предани. През този месец от цяла Индия и западния свят се стичат поклонници, които посещават светите места във Вриндавана и Врадж (регионът, около Вриндавана). От всякъде се чуват възторжени киртани в съпровод на различни традиционни инструменти. Поклонниците са празнично облечени, храмовете са украсени, пазарите преливат от стока – всички са щастливи и ентусиазирани.


Картик нияма сева означва по време на месеца Дамодара, да се предлага допълнително служене, повече от обикновено извършваното от преданите през годината. По време на Картик вайшнавите често дават обет да възпяват на броеница повече от обичайния брой кръгове (джапа); да обожават повече Бога с цветя, благовония, гхи лампи, вода, ветрило, гирлянди от цветя, различни видове вегетарианска храна и сладкиши, нови дрехи и украшения (пуджа и арати); да възхваляват повече Бога в молитвите си; да служат повече на гуру и вайшнавите; да посетят максимално голям брой свети места във Врадж, където има над 7 000 храма (парикрама); да обикалят хълма Говардхан, предлагайки трева на кравите и прясно краве мляко на самия хълм.


Да прекараш Картик във Вриндавана е особено приятно преживяване за душата. Човек усеща как дълбоко спящата в сърцето му любов към Бога се събужда. Чувството е силно, вдъхновяващо и непознато, но е толкова сладко, че провокира духовните сетива за интензивни и неподозирани сакрални възприятия. Всичко това прави парикрама (обиколка на светите места) едно прекрасно и незабравимо събитие.Последователи

AdSense