23 декември 2012

Дванадесетте урока на Бхагавад-гита

Бхагавад-гита такава, каквато е
Бхагавад-гита е уникална книга. Тя е била четена, рецитирана и учена наизуст от милиони хора в Индия през хилядолетията. Била е пята и изговаряна по време на раждането, сватбата, погребението и всички религиозни церемонии, извършвани междувременно. Тя е най-важният подарък, който можете да направите на приятел или роднина в ключов момент от живота им. Само 700 стиха, Гита е написана на лесен език, а поетичният й изказ е кратък и ясен. Изследователите й от цял свят са изумени, че тази дълбока философия може да бъде предадена с толкова прости думи и събрана в една книга.

Преди 5 000 години, Бог Кришна предава знанието на Бхагавад-гита на Своя приятел и ученик Арджуна. Само преди малко повече от 500 години, това знание е разпространено от Шри Чайтания Махапрабху, който предсказал, че в тази епоха на Кали, във всеки град и село ще се пеят светите имена на Кришна. Преди близо 50 години, великият учен и светец, А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, превел Бхагавад-гита от санскрит, предлагайки ни безценните си философски коментари към нея. Идеите, които той споделя, създават международно движение, което разпространява във всеки град на петте континента учението на Кришна.

Дванадесетте основни истини в Бхагавад гита са:

1. Живото същество е вечно. Бог Кришна първо учи Арджуна, че никога не е имало време, в което ние да не сме съществували в миналото и няма да има такова време, в което да не съществуваме в бъдещето. Всички ние сме души, които живеят вечно. Тленното материално тяло е удивителна биологична машина, която съществува само известно време, а душата е съществувала дори преди то да е било заченато и ще остане да съществува вечно, дори след момента, който наричаме смърт. Душата е истинското ни аз, което е пътник в машината на тялото.

2. Душата сменя телата си. Нашето тяло забележимо се променя по време на живота ни в него. Съвременната наука доказва, че на всеки седем години, клетките на тялото ни постепенно се обновяват напълно. Ние обаче, запазваме съзнанието на личността си през цялото това време. Когато тялото се промени за последен път, ние наричаме това състояние смърт, но тогава душата просто се премества от него в друго, ново тяло. Както актьорът сменя различни костюми за ролите си, така душата сменя телата си за различните си животи в материалния свят. 

3. Индивидуалното живо същсетво е част от Върховната душата, както лъчите са част от слънцето. Всяка душа притежава в много малко количество качеставта на Върховния. Тя има уникална индивидуалност, която никога не се губи или унищожава. Както лъчите на слънцето зависят от неговото съществуване, така душата е винаги зависима от същесвуването на Върховната душа. Кришна, като форма на Вишну, наречена Параматма (Свръхдуша) се намира в сърцето на всеки и така е вечен свидетел на дейностите, думите, мислите и чувствата на живото същество. Той винаги кани душите да изоставят търсенето на щастие в този свят на страдание и да се върнат при Него. Събуждането на изначалната същност на придружител на Бога е най-великата цел на живота за индивидуалната душа. То води до постигане на търсеното вечно щастие.

4. За дейностите си, всеки получава реакции. В този свят на раждане и смърт, всички сме войни, борещи се с трудностите в живота. В тази борба, всяко действие предизвиква противодействие (карма), което ни обвързва в цикъла от непрекъснато раждане и смърт (самсара). Ако създаваме добра карма, очаква ни райски живот и обратното - ако извършваме греховни дейности, страданието ни ще бъде адско. Бог Кришна, който е свидетел на всичките ни райски и адски съществувания, единствен предлага изход от самсара. Този материален свят, райски или адски, не е вечният дом за душата. Духовният свят е присъщ на душите и той може да се постигне още в този живот чрез практикуване на йога или процес на свързване на съзнанието ни с Бога. 

5. Бхагавд-гита ни подтиква към развиване на визията, че всичко в света принадлежи на Бога, а не на нас и че всичко, което ни се случва, добро или лощо, еднакво представлява Неговата милост. Временното наслаждение, което жвитоо същество извлича чрез сетивата в живота си, го обвързва с материята и накрая винаги води до страдание. Душата е предназначена да изпитва висше духовно щастие. Първата крачка в духовния живот е поставянето на сетивата под контрол, чрез твръда установеност в духовна практика. Това единствено може да донесе щастие, което живото същество, веднага оценява като най-висшето в сравнение с всички останали възможности, предоставящи му се в материалния свят. Такава духовна визия води до самадхи (дълбока духвна концентрация на съзнанието, която носи пълно щастие).

6. Има три вида дейности: работа, която ни освобождава, която ни обвързва и която трябва да бъде избгената. Греховните дейности, такива като месоядство, хазарт, интоксикация и извънбрачен секс, трябва да бъдат избягвани. Дейности, извършвани със силна привързаност към резултата, оплитат живото същество в цикъла на наслаждение и последващо страдание. Работа без привързаност към резултата, в съответствие с наклонностите ни, без личен мотив и мързел, без чувство за притежание, извършвана за поддържане на живота, чиито резултати се предлагат на Кришна, ни освобождава от материалното същсетвуване и ни помага да развием преданст към Бога. 

7. Богът слиза безброй пъти в най-различни прекрасни духовни форми, за да балансира материалния свят, да ни привлече към духвната Си обител, помагайки на светите личност да установят отново изгубения път на истинската религия и за да унищожи демоните, които пречат за усъществяването на божествения ред във вселената.

8. Богът е навсякъде и във всичко. Както паякът проявява мрежа от собственото си тяло, Богът създава мирозданието чрез собствените Си енергии. Както паякът може да погълне мрежата обратно в тялото си, Богът поглъща творението Си по време на унищожението. Кришна обяснява на Арджуна в Бхагавад-гита, че Той е вкусът на водата; ароматът на земята; светлината на слънцето и луната; сричката ОМ във Ведите и т.н. Богът може да ни спаси от илюзията на материалния свят (мая), предлагайки ни духовно убежище от матрериалните страдания.

9. Отвъд безкрайното разнообразие от цветове, форми, субстанции, емоции, дейности и последици в този материален свят, съществува всепроникващата духовна природа на Брахман, който е неподвластен на причините и следствието във вселената. Имперсоналният аспект на Върховния е Брахман-сиянието, излъчващо се от трансцеденталното тяло на Бог Кришна. 

10. Трите качества (гуни) на материалната природа, като въжета обвързват живото същество в материалния свят. Доброто, страстта и невежеството се комбинират помежду си, за да създадат огромното разообразие на материята. Те се намират навсякъде и във всичко. Когато чистото духовно съзнание влезе в контакт с тези характеристики на природата, то бива обусловено от тях. Живото същество отразява качествата на материята, с които е в контакт, както безцветния диамант изглежда, че приема цвят, ако е гледан през чаша оцветена вода. Качеството добро е чистотата, която води до просветление и добруване, но то обвързва душата с привързаност към щастие и знание. Основата на страстта е желанието, породено от привличане и силен копнеж. То ни кара да създаваме, но заслепява аза с привързаност към работата и материалистически амбиции. Гуната на невежеството или тъмнината зблуждава всички живи същества и води до забрава, мързел и сън. Гуните на природата винаги се борят помежду си за надмощие. Музиката и разговорите, които слушаме; думите и идеите, които четем; компанията на приятели и колеги; храната, която ядем и дейностите, които извършваме - всичко това ни бута и дърпа в различни посоки по различни начини. Душата е толкова силно повлияна, че напълно се обърква и обвързва, като завързана с въжета. Само Кришна, който е завинаги отвъд влиянието на трите гуни на природата, може да я освободи.

11. Има само една истинска религия - да познаваме и разбираме Бога, да Му служим с вяра и да Го обичаме. 

12. "Винаги мисли за мен! Стани мой предан, обожавай ме и ми отдавай почитта си! Така ти със сигурност ще ме постигнеш. Аз ти обещавам това, защото си мой много скъп приятел." - казва Кришна на Арджуна в края на техния разговор. След това, Върховната Божествена Личност, дава последната Си и най-известна инструкция: "Изостави всички релгии и просто ми се отдай! Аз ще те освободя от всички греховни реакции. Не се страхувай!" Ако следваме тези инструкции, приемайки всичко благоприятно и отхврляйки всичко неблагоприятно за служенето на Кришна; мислеки за Него, като за наш защитник и поддръжник; винаги смирено смятайки себе си за напълно зависими от Него; ще постигнем съвършенството на живота. Накрая Богът заклучава, че ако някой обяснява този свят разговор на другите, става много, много скъп за Него и в края на този живот, ще се върне при Него. 
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Последователи

AdSense